اولین همایش ملی نانو تکنولوژِی مزایا و کاربردها

اولین همایش ملی نانو تکنولوژِی مزایا و کاربردها

پوستر اولین همایش ملی نانو تکنولوژِی مزایا و کاربردها

اولین همایش ملی نانو تکنولوژِی مزایا و کاربردها در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ توسط دبیرخانه دائمی همایش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- نانو و محیط زیست
- نانو وعلوم کشاورزی
- نانووانرژی
- نانو وبیوتکنولوژی
- نانو وشیمی
- نانووفیزیک
- نانووالکتریک
- نانوومکانیک
- نانوموادو کاتالیست‌ها و فوتوکاتالیست‌ها
- نانو وپزشکی
- نانووداروسازی
- نانو و زیست شناسی
- نانوو مغناطیس
- نانو وکامپوزیت ها
- نانو وسنسور ها
- نانوو نساجی
- نانووفتونیک
- نانو ومدلینگ ، شبیه سازی
- نانو واقتصاد
- نانو و مدیریت
- نانو وسلول های خورشیدی
- آموزش و فناری نانو
- نانو و ریاضیات و محاسبات
- فناوری نانو و آینده
- و حوزه های مرتبط با فناوری نانومقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی نانو تکنولوژِی مزایا و کاربردها