اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

The First National Conference on Nano Technolog in Oil,Gas and Petrochemical Industries

پوستر اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه خلیج فارس بوشهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بوشهر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1393 در دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار می گردد.

 

محورهای همایش:

- نانو فناوری در صنایع بالا دستی نفت و گاز

 • نانو فناوری و ازدیاد برداشت نفت و گاز
 • نانو فناوری و کاهش رسوب آسفالتین
 • نانو فناوری در تولید سیمان حفاری
 • نانوفناوری در تولید گل حفاری
 • نانو فناوری و تغییر ترشوندگی

- نانو فناوری در صنایع فرایندی نفت و گاز و پتروشیمی

 • نانو کاتالیست واحدهای تبدیل نفت سنگین
 • نانو فناوری و شیرین سازی گاز
 • نانوفناوری و کاتالیسیس
 • نانوکاتالیسیس تبدیل گاز به مایع
 • نانوکاتالیسیس واحدهای کراکینگ
 • پدیده های انتقال و دینامیک سیالات محاسباتی

- فناوری سنتز و مشخصه سازی نانو ذرات

- تجاری سازی نانو فناوری

- نانوفناوری و محیط زیست

 • نانو فناوری و حذف آلاینده های محلول
 • نانو فناوری و جذب گازهای آلاینده
 • نانوفیلتراسیون

 نانومواد در صنایع گاز و پتروشیمی

 • نانو پوشش ها
 • نانو سنسورها
 • نانو غشاء ها
 • نانو سیالات

   - نانوشیمی محاسباتی

  - نانوروبات های مورد استفاده در صنایع نفت و گاز

 

 

دبیر علمی: دکتر مسعود مفرحی
دبیر اجرایی: دکتر رضا آذین

 

 مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی