همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها

همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها

National Seminar on New Technologies in the Nano-Composites

پوستر همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها

همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش :
 
ارایه آخرین دست آوردها و فعالت های انجام شده در زمینه فناوری نانو توسط محققان داخلی
آشنایی با نوآوریهای اخیر در زمینه نانو کامپوزیت ها
گسترش، ترویج و آموزش با فناوری نانو
ارتقاء دانش تجاری دانشجویان و شرکت کنندگان در همایش از طریق برگزاری کارگاها
آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی در حوزه تجاری سازی فناوری نانو
شناسایی صاحبان ایده در حوزه نانو به منظور مستقر نمودن آنها در مرکز رشد این واحد دانشگاهی
ایجاد انگیزه و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی مرکز رشد و شرکتهای دانش بنیان
آشنایی با شرکت های دانش بنیان موفق در حوزه های تجاری سازی فناوری نانو

 

محورهای همایش:
-نانو کامپوزیت ها (شامل انواع کامپوزیت ها و پلیمرها با مصارف ساختمانی و صنعتی، تجهیزات پژشکی و ورزشی )                                                                                                                                                        
-نانو ذرات (شامل انواع نانو ذرات فلزی و غیر فلزی با مصارف صنعتی، کشاورزی و زیستی و تجهیزات پزشکی)                                                                                                                                                
-نانو ساختارها (شامل وسایل تجاری که در آن از فناوری نانو بهره جسته باشد مانند نانو فیلترها ، سلولهای خورشیدی، نانو داروها، نانو الیاف، نانو جاذب ها، نانو کاتلیست ها و غیره)                                                                                                                                                                                       
-نانو سنسورها (شامل انواع سنسورهای فیزیکی- خازنی-شیمیایی- اپتیکی- الکترونیکی و غیره که در آن از فناوری نانو بهره جسته باشد)                                                                                                             
- نانو سیال ها (شامل انواع سیال که نانو ذرات خاص در آن استفاده شده باشد)                                                                                                                                                                                             -نانو لوله ها (تک دیواره، چند دیواره  با کاربردهای صنعتی، حافظه های مغناطیسی و غیره)مقالات پذیرش شده در همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها