نخستین کنگره ملی شرکت های دانش بنیان

نخستین کنگره ملی شرکت های دانش بنیان

پوستر نخستین کنگره ملی شرکت های دانش بنیان

نخستین کنگره ملی شرکت های دانش بنیان در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۲ تا ۱۷ آبان ۱۳۹۲ توسط شرکت نانو فناوران سردار شهید علیرضا ماهینی در شهر بوشهر برگزار گردید.


محورهای کنگره:


بخش اول:

- اقتصاد دانش بنیان ،تولید ملی و اقتصاد مقاومتی
- نانوفناوری وسیرتحول صنعت درکشور
- تولید علم نانو،آسیبها وچالش های آن درکشور
- اثرات زیستی محصولات نانو در ایران و...
- اهمیت نانوفناوری درصنعت ودردانشگاه های ایران
- نقش و اهمیت تجارت نانو در10 سال آینده
- جهانی شدن اقتصاد و تولید ملی با رویکرد نانو فناوری
- کارآفرینی،نوآوری علوم نوین واقتصاد مقاومتی
- استراتژی مناسب تولید واقتصاد مقاومتی در نانو فناوری
- جهت گیری تولید ملی بر مبنای بازارهای هدف نانو فناوری اقتصاد مقاومتی
- نو آوری در مدیریت بازاریابی با نگاه اسلامی ،تبلیغات و فروش
- مدیریت در رابطه با فناوری های نوین(نانو فناوری)
- رویکرد ها و مدلهای مدیریت استراتژیک
- مدل ها و رویکرد های مختلف تحلیل صنعت
- شناسایی بازارهای بلقوه در کشورهای در حال توسعه
- ملاحضات استراتژیک مدیریت تکنولوژی و نوآوری
- نقش فناوری های جدید (نانو فناوری) در اقتصاد مقاومتی
- الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با رویکرد نانو فناوری در اقتصاد مقاومتی
- اصل 44قانون اساسی و اقتصاد مقامتی
- ارزش گزاری پول ملی ، اقتصاد مقاومتی
- بورس،قمار،نظام تامین مالی واقتصاد مقاومتی
- جهت گیری تولید ملی بر مبنای بازارهای هدف با رویکرد نانو فناوری در اقتصاد مقاومتی
- نقش بانک (ربای سازمان یافته) در اقتصاد مقاوماتی و نانو فناوری
- مدیریت و استراتژی اسلامی(در همه زمینه ها، اقتصاد ،نانو فناوری و..)
- تولید ملی و اشتعال با رویکرد نانو فناوری
- نقش تولید ملی و سرمایه گزاری در نانو فناوری
- روش های تامین مالی در سازمانها
- کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
- آسیب شناسی نظام تامین مالی تولید در کشور
- پیامدهای کسب درآمد های حرام
- آثار کسب روزی حلال در توسعه رزق
- آثار تجمل و مدگرایی بر اقتصاد و رابطه آن با اقتصاد مقاومتی
- نهادهای مفقود در نظام تامین مالی کشور
- ضرورت طراحی ابزارهای نوین وکاربردی در تامین مالی کشور
- نقش بازار پول وسرمایه در تامین مالی تولید و اقتصاد مقاومتی
- حجم نقدینگی مورد نیازدر اقتصاد ایران
- استقبال شرکت های ایرانی ازفناوری نانو ومیزان موفقیت آنها درکشور
- نقش حمایت ها درشرکت های ایرانی بارویکردنانوفناوری
- مفاهیم و چرایی اقتصاد مقاومتی از منظر ، یا با توجه شرکت های دانش بنیان

 

بخش دوم:

- کاربردهای نانو فناوری در صنعت ،صنایع،صنایع غذایی و...
- کاربردهای نانو فناوری در صنعت بسته بندی وچاپ
- روشهای شناسایی و انالیز نانو مواد
- روش های سنتز نانو مواد
- مبانی ثبت اختراع و مالکیت فکری
- نانوفناوری ومحیط زیست
- فناوری نانو و نفت و پتروشیمی
- فناوری نانو در کشاورزی
- نانوبیوتکنولوژی و نانوپزشکی
- نانوشیمی
- نانومکانیک
- نانو فیزیک
- نانوفناوری ومحیط زیست