نخستین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

نخستین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

1st Conference of New Achievements in Electrical & Computer Engineering

پوستر نخستین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

نخستین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۶ آبان ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار در شهر جویبار برگزار گردید.