دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۸۷ تا ۳۰ مرداد ۱۳۸۷ توسط مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در شهر کرج برگزار گردید.


با استعانت از پروردگار بزرگ، دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران توسط انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران با همکاری مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در تاریخ 28 تا 30 مرداد ماه سال 1387، در محل مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، برگزار می گردد.

اهداف
- ایجاد فضای تعامل و هم اندیشی جهت تبادل اطلاعات علمی بین محققان رشته های مختلف علوم زراعت و اصلاح نباتات
- ارائه آخرین دستاوردهای علمی و فنی توسط محققان عرصه های مرتبط با علوم زراعت و اصلاح نباتات
- انعکاس نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه های علوم زراعت و اصلاح نباتات به بخش اجرایی و بهره برداران کشاورزی جهت رفع موانع و مشکلات تولید محصولات زراعی

زمینه های تخصصی گیاهان زراعی

- اکولوژی و کشاورزی پایدار
- فیزیولوژی و به زراعی
- به نژادی، ژنتیک و بیوتکنولوژیمقالات پذیرش شده در دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران