سومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

سومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

پوستر سومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

سومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر میبد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-آب
-اقتصاد کشاورزی
-مدیریت کشاورزی
-اکولوژی
-بیو تکنولوژی کشاورزی
-ترویج و آموزش کشاورزی
-جنگلداری
-حشره شناسی کشاورزی
-زراعت
-اصلاح نباتات
-شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
-علوم باغبانی
-علوم خاک
-صنایع غذایی
-صنایع چوب و کاغذ
-شیلات
-هواشناسی کشاورزی
-بیابان زدایی
-مدیریت مناطق بیابانی
-همزیستی با بیابان
-آلودگی محیط زیست
-تنوع زیستی
-ارزیابی و آمایش سرزمین
-برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست
-گیاه پزشکی
-ماشین های کشاورزی
-مرتعداری
-آبخیزداری
-سایر موضوعات مرتبطمقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست