دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست

دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست

پوستر دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست

دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد در شهر میبد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-آب

- اقتصاد کشاورزی

- مدیریت کشاورزی

- اکولوژی

- بیوتکنولوژی کشاورزی

- ترویج و آموزش کشاورزی

- جنگلداری

- حشره شناسی کشاورزی

- زراعت

- اصلاح نباتات

- شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

- علوم باغبانی

- علوم خاک

- گیاهپزشکی

- ماشین های کشاورزی

- مرتعداری

- آبخیزداری

- هوا شناسی کشاورزی

- بیابان زدایی

- مدیریت مناطق بیابانی

- همزیستی با بیابان

- آلودگی محیط زیست

- زیستگاههاو تنوع محیط زیست

- ارزیابی و آمایش سرزمین

- برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیستمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست