اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی

اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی

پوستر اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی

اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد در شهر یزد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

کاربرد علوم و فناوری های نوین در :
- زراعت ( بیوتکنولوژی، اصلاح واریته­های گیاهی،  برآورد  و مدیریت محصولات کشاورزی تنشهای محیطی)
- دامپروری (اصلاح، تغذیه، بیوتکنولوژی و مدیریت دامپروری)
- صنایع غذایی (میکروبیولوژی، تکنولوژی های نوین و بیوتکنولوژی در صنایع غذایی
- آب و خاک (نقشه برداری خاک، کیفیت خاک و مدیریت پایدار آن)
- ترویج و توسعه کشاورزی ( کاربرد IT  و ICT  در ترویج و توسعه کشاورزی)
- مکانیزاسیون کشاورزی (مدیریت کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی، مهندسی فرآوری محصولات کشاورزی)
- آبیاری (بهره وری آب ، روشهای نوین آبیاری و ...)
- گیاهپزشکی (آفات وعوامل بیماریزای گیاهی و ...)
- باغبانی (تغذیه محصولات باغبانی، هورمون‌های گیاهی، و...)
- هواشناسی کشاورزی (کاربرد RS و GIS در شناخت و ارزیابی خشکسالی های کشاورزی و ...)
- شیلات و محیط زیست (زیست فناوری، مدیریت پسماند و بازیافت محصولات کشاورزی، شناسایی و پهنه بندی آلاینده های زیست محیطی، مدیریت و مکان یابی دفن زائدات، ارزیابی محیط زیست و آمایش سرزمین، حفظ تنوع زیستی و اکوتوریسم، اثرات نانو ذرات در محیط زیست، معرفی نرم افزار ها و مدل سازیهای نوین در حفظ تنوع زیستی)
- جنگل و مرتع (کاربرد RS و GIS در مدیریت جنگل و مرتع)
- آبخیزداری (کاربرد RS و GIS در مدیریت جامع حوضه های آبخیز)
- بیابان (کاربرد RS و GIS در پایش بیابان، روش های نوین کنترل فرسایش بادی و ...)

کاربرد GIS  و RS در محیط زیست شامل :
- شناسایی و پهنه بندی آلاینده های زیست محیطی در مدیریت و مکان یابی دفن زائدات، در ارزیابی محیط زیست و آمایش سرزمین، در حفظ تنوع زیستی و اکو توریسم
- اثرات نانو ذرات در محیط زیست
- کاربرد بیو تکنولوژی در حفظ محیط زیست
- معرفی نرم افزارها و مدل سازیهای نوین در حفظ تنوع زیستیمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی