دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

پوستر دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد در شهر میبد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

مهندسی ژئوتکنیک:
- ابنیه خاکی (پی، دیوار حایل، سدهای خاکی، ابنیه های زیر زمینی و ....)
- اثرات ساختگاه و اندر کنش خاک وسازه
- مطالعات آزمایشگاهی و صحرائی
- مخاطرات ژئوتکنیکی

مهندسی زلزله:
-مطالعات مرتبط با مهندسی زلزله در سه زمینه ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های خاص
- مدل سازی و تحلیل دینامیکی سازه ها
- طراحی لرزه ای
- بهسازی لرزه ای، فناوری و روشهای نوین
- مطالعات آسیب پذیری و برآورد خسارت لرزه ای
- مباحث آئین نامه ای
- روشهای آزمایشگاهی
- اندازه گیری، شناسایی و پایش لرزه ای
- کنترل لرزهای سازه ها
- درسهای زلزله های اخیر
- بهسازی لرزه ای ابنیه تاریخی

مدیریت خطر پذیری لرزه ای:
- نو سازی و توسعه شهری - منطقه ای مبتنی بر دیسک زلزله
- مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مدیریت خطر پذیری زلزله
- مدیریت خطر پذیری در شهرها و مناطق روستائی
- آموزش همگانی، آمادگی و اطلاع رسانی
- مدیریت واکنش اضطراری، باز توانی و باز سازی
- فن آوریهای نوین در مدیریت خطر پذیری و بحران

زلزله شناسی:
- لرزه زمین ساخت و دیرینه لرزه شناسی
- زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری
- زلزله شناسی مهندسی و جنبش شدید زمین
- پیش بینی و هشدارهای پیش از وقوعمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله