چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها با رویکرد تامین مالی شهرداریها

چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها با رویکرد تامین مالی شهرداریها

4th Municipality Finance Conference

پوستر چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها با رویکرد تامین مالی شهرداریها

چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها با رویکرد تامین مالی شهرداریها در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۰ تا ۱۵ دی ۱۳۹۰ توسط مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف و معاونت مالی و اداری شهرداری تهران، تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها با رویکرد تامین مالی شهرداریها

اهداف برگزاری چهارمین همایش «مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها»:
1- بررسی مبانی نظری تامین مالی شهرداری‏ها به منظور تولید ادبیات علمی لازم
2- شناخت، تحلیل و ارزیابی وضعیت کنونی، تنگناها و مشکلات شهرداری‏ها در خصوص تامین مالی پروژه‏های شهری و ارائه راهکارهای مناسب
3- آشنایی با تجربیات سایر کشورها و بهره‏مندی از اقدامات مناسب و مطلوب قابل انتقال آن‏ها
4- بررسی تجارب و انتقال دستاوردهای مثبت شهرداری‏های کشور
5- برقراری ارتباط فی مابین نهادهای تخصصی، دانشگاهی و اجرایی نظیر شهرداری‏ها، دولت و مجلس شورای اسلامی و  شوراهای اسلامی شهر و ایجاد همگرایی و ارتباط مناسب به منظور حل مسائل و مشکلات تامین مالی شهرداری‏ها
6- ارتقاء دانش علمی دست اندرکاران مالیه شهری


محورهای همایش:
1- روندها و تئوری‏های نوین تامین مالی شهرداری‏ها و پروژه‏های شهری در ایران و جهان
- رویکردهای نوین تامین مالی شهرداری‏ها و پروژه‏های شهری در ایران و جهان
- تئوری‏های نوین تامین مالی شهرداری‏های جهان
- بررسی تجربیات جهان و ایران در حوزه تامین مالی شهرداری‎ها
 
2- بررسی و آسیب‏شناسی ساختار و فرایندهای نظام تامین مالی پروژه‏های شهری
- آسیب شناسی بسترهای قانونی نظام تأمین مالی شهرداری‏های کشور
- مطالعه تطبیقی ساختارهای تأمین مالی شهرداری‏های ایران و جهان
- بررسی نیازسنجی استانداردسازی فرایند نظام تأمین مالی شهرداری‏های کشور

3- آسیب‏شناسی روابط مالی دولت و شهرداری‏های کشور و ارائه راهکارهای عملیاتی
- راهکارهای افزایش تعامل نهادهای سیاست‎گذار و شهرداری‎ها در حوزه تامین مالی
- زیرساخت‏های قانونی لازم جهت اصلاح فرایندهای نظام تأمین مالی شهرداری‏های کشور

4- طراحی الگوها و ابزارهای نوین تأمین مالی شهرداری‏ها از طریق بازارهای سرمایه و پول
- بررسی تامین مالی از طریق انتشار انواع صکوک برای شهرداری‏های کشور
- تامین مالی پروژه‎های شهری از طریق انتشار اوراق مشارکت
- راهکارهای تأمین مالی پروژه‏های شهری از طریق صندوق‏های زمین و ساختمان
- تأمین مالی شهرداری‏ها از طریق انتشار گواهی‏های سپرده
- الگوهای تأمین مالی پروژه‏های شهری از طریق پیمان‏های EPCF
- روش‏های تأمین مالی شهرداری از طریق استفاده از قابلیت‏های بورس کالا
 
5- الگوها و شیوه‏های تامین مالی و مدیریت ریسک قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی (PPP)
- رویکردهای تامین مالی پروژه‎های شهری از طریق خانواده پیمان‏های BOT
- مدیریت ریسک در تامین مالی پروژه‏های شهری از طریق خانواده پیمان‏های BOT
- مدیریت ذینفعان در اجرای پروژه‎های شهری از طریق خانواده پیمان‏های BOT
- بررسی رویکرد تامین مالی پروژه محور در تامین مالی پروژه‎های شهری
 
6- رویکردها و الگوهای تامین مالی پروژه‏های شهری
- بررسی رویکردهای تامین مالی پروژه‏های خدمات شهری
- راهکارهای جذب سرمایه‏گذاری در پروژه‏های عمران و زیرساخت شهری
- الگوها و روش‏های تأمین مالی بخش حمل و نقل شهری
- روش‏های جذب منابع مالی برای نوسازی بافت‏های فرسوده و ناکارآمد شهری
 
7- کارکرد نهادهای مالی واسط در تسهیل تامین مالی شهرداری‏ها
 - نقش شرکت‏های مشاور سرمایه‏گذاری در تسهیل فرایند تأمین مالی شهرداری‏ها
- نقش شرکتهای تامین سرمایه در ارایه خدمات مشاوره مالی و تامین مالی شهرداری‏ها
- بررسی نقاط قوت و ضعف تامین مالی پروژه‎های شهری از طریق نهادهای مالی واسط
- راهکارهای تعامل و تأمین منابع مالی شهرداری‏های از طریق موسسات مالی و اعتباری و بانک‏ها
- بررسی تامین مالی شهرداری‏های کشور از طریق منابع سازمان‎های پولی و مالی بین ‏المللی
 
8- نقش و جایگاه نظام تأمین مالی در تحقق جهاد اقتصادی در شهرداری‏ها
- کارکرد تامین مالی در فراهم سازی زیرساخت‏های جهاد اقتصادی
- نقش تامین مالی در تسریع روند ایجاد و توسعه زیرساخت‎های شهریمقالات پذیرش شده در چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها با رویکرد تامین مالی شهرداریها