اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

Managers Training and Research Conference

پوستر اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش در تاریخ ۱ دی ۱۳۸۹ تا ۲ دی ۱۳۸۹ توسط و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهشاهداف
- آشنایی با جدیدترین یافته ها و نظریات علمی و مفاهیم نوین تخصصی در حوزه آموزش و پژوهش
- شناسایی سازمانهای دانش محور و موسسات موفق در ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی
- تبادل تجارب و آزموده ها و ارائه راهکارهای راهبردی در بهره وری از پژوهشهای کاربردی
- معرفی دست آوردها و توانمندیهای ارائه دهندگان تجهیزات و خدمات آموزشی و پژوهشی کشور
- افزایش کارآیی و اثربخشی مراکز آموزش و پژوهش در جهت تحقق اهداف سازمانی
- ایجاد ارتباط و انگیزه سازی مدیران منابع انسانی و مسئولان آموزش و پژوهش در سازمانهای دولتی و بنگاههای اقتصادی

محورها
- آموزش اثربخش و اثربخشی آموزشی در صنایع و سازمانهای کارآفرین
- نقش فناوری اطلاعات در آموزش و پژوهش
- نوآوری و خلاقیت و آشنایی با تکنیکهای نوین آموزش
- اهمیت سرمایه گذاری در آموزش و پژوهش در فرآیند رشد و توسعه اقتصاد
- آشنایی با مدلهای تعالی و استانداردهای آموزشی در سازمانهای یادگیرنده
- نقش آموزش و پژوهش در کاهش ضایعات سازمانی و افزایش بهره وری
- متدولوژی‌پایش‌عملکردمجریان‎و پیمانکاران‌ آموزش ‌پژوهش ‌در سازمانها و بنگاههای‌ اقتصادی
- اخلاق حرفه ای و کاربرد «دانش روانشناسی یادگیری» در مراکز آموزشی
- جایگاه‌فرایندآموزش‌‌وپژوهش درپرورش وارتقاء شایستگی های منابع انسانی در سازمانها
- اثربخشی سیستمهای آموزش و پژوهش در مدیریت بحرانمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش