پانزدهمین کنگره بین المللی ام اس

پانزدهمین کنگره بین المللی ام اس

Fifth International MS Congress

پوستر پانزدهمین کنگره بین المللی ام اس

پانزدهمین کنگره بین المللی ام اس در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۷ توسط انجمن مولتیپل اسکلروز ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.این کنفرانس تحت حمایت مجموعه سیویلیکا نمی باشد و مقالات آن پس از برگزاری در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه نمی شوند.


محورهای کنگره:

عوارض داروهاى جدید ام اس

 کودکان ام اس پیشرونده

ام اس و مسایل اجتماعى

ایمونولوژى ام اس

تصویر بردارى در ام اس