پانزدهمین کنگره بین المللی ام اس

پانزدهمین کنگره بین المللی ام اس

Fifth International MS Congress

پوستر پانزدهمین کنگره بین المللی ام اس

پانزدهمین کنگره بین المللی ام اس در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۷ توسط انجمن مولتیپل اسکلروز ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.این کنفرانس از طریق پایگاه سیویلیکا اطلاع رسانی میگردد و چنانچه تحت حمایت سیویلیکا قراربگیرد، پس از برگزاری، مقالات کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد. جهت ثبت درخواست حمایت علمی سیویلیکا از کنفرانس اینجا را کلیک کنید.


محورهای کنگره:

عوارض داروهاى جدید ام اس

 کودکان ام اس پیشرونده

ام اس و مسایل اجتماعى

ایمونولوژى ام اس

تصویر بردارى در ام اس