سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی

پوستر سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۵ تا ۲۱ تیر ۱۳۹۵ توسط موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ايتاليا-رم برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

-رفتار سازمانی
-علوم اجتماعی
-علوم سیاسی
-روانشناسی بالینی
-روانشناسی اجتماعی
-روانشناسی عمومی
-علوم تربیتی
-حقوق بین الملل
-علوم رفتاری در مدیریت
-مدیریت عمومی
-رفتار در علم مدیریت و اقتصادمقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی