نخستین همایش ملی توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم انداز آن در افق 1404

نخستین همایش ملی توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم انداز آن در افق 1404

The first National Conference on Economic, Social and Cultural Yazd and its prospects in 1404

پوستر نخستین همایش ملی توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم انداز آن در افق 1404

نخستین همایش ملی توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم انداز آن در افق 1404 در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ تا ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ توسط دانشگاه یزد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر یزد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد در نظر دارد با استعانت از خدای بزرگ و در راستای بازشناسی و ارتقای جایگاه استان یزد، در تقسیم کار ملی برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز کشور، در نخستین سال برنامه ششم توسعه، با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و سایر نهادهای علمی و دستگاه‌های اجرایی استان و کشور، اولین همایش ملی "توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم‌انداز آن در افق 1404" را برگزار نماید.

 

محورهای همایش:

محور اصلی:     
اقتصادی    
-اجتماعی    
-فرهنگی    

محورهای فرعی همایش:
-مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان در استان (الزامات و چالش‌ها)       
-آمایش استان: وضعیت موجود و وضعیت مطلوب   
-انرژی و آب: نوسازی، بهینه‌سازی و مدیریت       
-صنعت و معدن استان: رقابت‌پذیری و راهبردهای آینده       
-فرهنگ، گردشگری و میراث فرهنگی: برنامه‌ریزی، توسعه و حفاظت        
-محیط زیست، سلامت، سرمایه انسانی و نشاط اجتماعی      
-زیرساخت‌های توسعه: اعتبارات استان، حمل و نقل و شبکه‌های انتقال و توزیع     
-بازار کار استان: مهاجرت، فضای کسب و کار، جمعیت و منابع انسانی