دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

پوستر دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۵ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:


مدیریت نوین :
 -       مدیریت دولتی
-       مدیریت بازرگانی
-       مدیریت صنعتی
-       مدیریت آموزشی
-       مدیریت اجرایی
-       مدیریت ورزشی
-       مدیریت استراتژیک
-       مدیریت رسانه ای
-       مدیریت زمان
-   مدیریت تکنولوژی
-   مدیریت فناوری اطلاعات
-.   مدیریت شهری
-   مدیریت امور فرهنگی
-   مدیریت مالی
-  مدیریت کارآفرینی
-   مدیریت MBA
-   مدیریت آموزش عالی
-   مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
-   مدیریت محیط زیست
-   مدیریت ریسک
-   مدیریت انرژی
-   مدیریت و برنامه ریزی
-   مدیریت بحران
-   مدیریت پدافند غیرعامل
-   مدیریت علوم اجتماعی
-   مدیریت انتظامی
-   مدیریت امور دفاعی
-   مدیریت و توسعه پایدار
-   مدیریت ثبت اسناد و املاک
-   مدیریت جهانگردی
-   مدیریت اطلاعات
-   مدیریت کتابخانه ای
-   مدیریت اماکن متبرکه مذهبی
-   مدیریت تولید و عملیات
-   مدیریت تصمیم گیری و سیاستگذاری
-   سایر مباحث مرتبط با علوم مدیریت نوین

برنامه ریزی اجتماعی و فرهنگی
-       برنامه ‌ریزی و مدیریت فرهنگی
-       جامعه و فرهنگ شهری نوین
-       امنیت اجتماعی و توسعه نظم عمومی
-       برنامه ریزی و آمایش سرزمین
-       پژوهش علوم اجتماعی و فرهنگی
-       علوم ارتباطات اجتماعی و فرهنگی
-       مطالعات زنان و خانواده در جامعه
-       مطالعات فرهنگی و مدیریت رسانه
-       جمعیت شناسی
-   مددکاری اجتماعی
-   برنامه ریزی رفاه اجتماعی
-  برنامه‌ریزی اداری
-   برنامه ریزی و مدیریت تولید
-   برنامه ریزی طراحی و مدیریت
-   برنامه ریزی گردشگری
-   مطالعات راهبردی فرهنگ
-   برنامه ریزی امور فرهنگی
-   زیست اخلاق اسلامی
-   مطالعات جوانان
-   فلسفه تعلیم و تربیت
-   مدیریت راهبردی فرهنگ
-   تبلبغ و ارتباطات اجتماعی و فرهنگی
-   فرهنگ و ارتباطات اسلامی
-   دانش اجتماعی مسلمین
-   سایر مباحث مرتبط با علوم اجتماعی و فرهنگی
 
محورهای ویژه
-       نقش مدیریت نوین در کاهش آسیب‌های فرهنگی- اجتماعی  جامعه
-       راهکارهای کاهش آلودگی‌های شهری، امنیت روانی و اجتماعی در شهرها
-       راههای توسعه و ترویج علوم و فنون پایدار فرهنگی
-       راهکارهای ضرورت توجه به فرهنگ و اندیشه اسلامی در جامعه
-       ضرورت توجه به اخلاق حرفه‌ای و آموزش در مباحث فرهنگی و اجتماعی
-       روش‌های آموزشی نوین در مباحث اجتماعی و فرهنگی
-       توسعه نظم عمومی در جامعه از طریق برنامه های فرهنگی
-       ارائه  الگوهای توسعه و مدیریت شهر ایرانی اسلامی
-       ارائه راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار همه جانبه در بخش اجتماعی و فرهنگی
-      اهتمام ویژه به مباحث مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در علوم مدیریت نوین
-      نقش جامعه شناسی شهری و روانشناسی محیطی در توسعه فرهنگ  عمومی
-      نوآوری و خلاقیت و آشنایی با تکنیکهای نوین مدیریت
-      اهمیت سرمایه گذاری در آموزش و پژوهش در فرآیند رشد و توسعه اجتماعی و فرهنگی
-      نقش سازنده فناوری های نوین در پیشبرد جامعه
-     سایر مباحث مرتبطمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران