سومین کنگره پزشکی مولکولی: یافته های نوین در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها

سومین کنگره پزشکی مولکولی: یافته های نوین در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها

سومین کنگره پزشکی مولکولی: یافته های نوین در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۵ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.


محور اصلی کنگره:     
پیشگیری و غربالگری بیماریها    
تشخیص و درمان بیماریها    
طب شخص محور و فارماکوژنتیک    
بیوانفورماتیک و اپیدمیولوژی مولکولی    
سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی    
طب ترجمه ای Translational medicine)    
اخلاق در پژوهش های پزشکی مولکولی    
یافته های نوین ژن درمانی و سلول درمانی    
پزشکی مولکولی و اختلالات تولید مثل