همایش ملی مولانا معلم معنا

همایش ملی مولانا معلم معنا

پوستر همایش ملی مولانا معلم معنا

همایش ملی مولانا معلم معنا در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۱ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین در شهر خمین برگزار گردید.


 همایش ملی مولانا معلم معنا

« مثنوی ما دکان وحدت است                     غیر واحد هر چه بینی آن بت است »


 انسان معاصرعلیرغم پیشرفت روز افزون تکنولولوژی، روز بروز بیشتر احساس بی هویتی و پوچی می کند و درعین برخورداری های بیشتر نسبت به انسانهای گذشته، نوعی " فقر معنایی " را در زندگی خود تجربه می کند .
دست آوردهای عقل مدرنیته حیات بشری را به محیطی غیرقابل تحمل مبدل ساخته است که درآن جسم و جان بشریت و جهان پیرامون او به اسارت کشانده شده است .
در این آشفته بازار، به مدد صاحبنظران و روشن بینان هر روز اقبال به مولانا به عنوان عارفی که حکیمی خردمند درمثنوی و عاشقی سینه چاک دردیوان شمس است بیشتر می شود. ساختار کلام وحی آسای این مرد بزرگ قابلیت آن را دارد که در تفسیری عصری و در صورت پیرایش از غبار زمان و مکان، پاسخ هایی را برای سوال های جدی و جدید بشر فراهم کند و جام تهی زندگی او را از می معنا لبریز کند .
در همین راستا دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین با تشکیل دبیرخانه دائمی مولانا در نظر دارد تا همایشی ملی تحت عنوان " مولانا، معلم معنا " در روزهای 26 و 27 مهرماه سال جاری به مناسبت سالروز تولد مولانا در شهرستان خمین برگزار نماید.

اهداف همایش :

 1. پیام مثنوی معنوی به انسان امروز
 2. آشنایی نسل جوان و دانشجو با عرفان اصیل اسلامی
 3. آشنایی با آموزه های اخلاقی جلال الدین محمد مولانا بلخی رومی
 4. بسط و توسعه فرهنگ کتاب خوانی

محور های همایش :

دینی

 • خداشناسی مولانا
 • قران در مثنوی
 • انسان شناسی مولانا
 • مفهوم زندگی و مرگ از دیدگاه مولانا
 • هستی شناسی مولانا
 • اخلاق از دیدگاه مولانا
 • دعا و نیایش در مثنوی
 • نقش مولانا در پایه ریزی اندیشه عرفان اسلامی در بعد جهانی سازی
 • نقش مولوی در ترویج اندیشه اسلامی و ایرانی در جهان معاصر
 • نقش مولوی در فهم قران و حدیث از دیدگاه عرفانی در جهان معاصر
 • نقش مولوی در معرفی عرفان اسلامی به جهان معاصر
 • نقش مولوی در گفتگو میان ادیان

ادبی                 

 • مثنوی و نظریه های ادبی
 • آثار مولانا در ابعاد ادبی عرفانی و کلامی
 • ویژگی زبانی ادبی و داستان پردازی مولوی
 • شیوه های تعلیمی مولوی ( تمثیل سازی (

فرهنگی اجتماعی

 • تاثیر اندیشه مولوی در گسترش هویت ملی در جهان معاصر
 • عوامل استقبال از اندیشه مولوی در جهان و بخصوص آمریکا
 • پیام مثنوی معنوی به انسان امروز
 • مقایسه تطبیقی دیدگاه مولوی به زن با دیدگاه معاصران
 • مفهوم مهر و عشق در آثار مولانا
 • مفهوم غم و شادی ، گریه و خنده و لذت و درد از دیدگاه مولانا
 • مراتب عقل و عشق از دیدگاه مولانا
 • تجلی موسیقی در کلام مولوی
 • جلوه های طبیعت در مثنوی
 • مولوی اصلاحگری اجتماعی
 • فقر و غنای عارفانه در اندیشه های مولوی
 • روانشناسی در آثار مولوی