همایش ملی مدرس نماینده دیروزالگوی امروز

همایش ملی مدرس نماینده دیروزالگوی امروز

پوستر همایش ملی مدرس نماینده دیروزالگوی امروز

همایش ملی مدرس نماینده دیروزالگوی امروز در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ تا ۴ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر در شهر کاشمر برگزار گردید.


اهداف همایش:

- تلاش برای تبیین آراء و نظرات شهید مدرس در حوزه های مختلف دینی,سیاسی و ملی
- آشنایی دانشجویان و دانش پژوهان کشور با اندیشه های ایرانی و اسلامی شهید مدرس
- توجه به جایگاه ویژه شهید مدرس در عرصه قانون مندی و قانون گذاری
- تجلیل از مقام علمی ,خدمات اجتماعی و نقش جاوید و فراموش

 


محورهای همایش:

- شهید مدرس اسوه فضیلت ومعنویت
- نقش مدرس در مردم سالاری دینی
- مدرس ، مجلس و مصلحت گرایی
- رهیافتی برآرا و نظریات فقهی شهید مدرس
- مدرس از منظر امام خمینی (ره) و رهبر معظم  انقلاب اسلامی
- مدرس و سیاست خارجی
- مدرس و روشن فکری دینی
- واکاوی دیدگاه های فقهای عصر مدرس
- مدرس و نمایندگان معاصر وی
- جایگاه مجلس در قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی
- تخصص و مجلس شورای اسلامی
- مدرس و جایگاه فقها در قوه مقننه
- نقش احزاب در شکل گیری مجلسی متعهد و متخصص

سایر موضوعات:
- مدرس و اقتصاد
- مدرس وطنز
- مدرس  و ساده زیستی
- مدرس و رضا خان
- مدرس و تعامل مجلس و دولت
- مدرس و حکومت اسلامی
- مدرس و مشروطه
- نماینده الگو از منظراما م خمینی (ره) و مقام معظم رهبری
- نحوه تعامل مجلس و قوه مجریه
- جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیستم تقنینی ایران
- چالش های قوانین انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی
- نماینده مجلس ، نماینده حوزه انتخابیه یا کشور
- مجلس و قوه قضاییه
- دستاوردهای مجالس بعد از انقلاب
- جایگاه شورای نگهبان در سیستم تقنینی ایران
- مدرس و جامعه آرمانی و نقد پذیر
- مدرس و امربه معروف و نهی ازمنکر
- مدرس و سبک زندگی
- مدرس و عزت اجتماعی