اولین همایش ملی مدیریت دانش با رویکرد جهادی

اولین همایش ملی مدیریت دانش با رویکرد جهادی

پوستر اولین همایش ملی مدیریت دانش با رویکرد جهادی

اولین همایش ملی مدیریت دانش با رویکرد جهادی در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۳ تا ۷ دی ۱۳۹۳ توسط گروه پژوهشی مدیریت دانش با همکاری دانشگاه امام علی (ع) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-مدیریت جهادی و شایسته سالاری مبتنی بر دانش

-الگوها و سیاست های مدیریت دانش با رویکرد جهادی

-مدل های پیاده سازی و اجرای مدیریت دانش

-راهبرد های مدیریت دانش

-ابعاد نرم در مدیریت دانش

-نقش مدیریت فن آوری در مدیریت دانش

-بستر ها و زیر ساخت های مدیریت دانش

-راه کارهای تبدیل دانش به ثروت در عصر اقتصاد مقاومتی

-مدیریت دانش و دیپلماسی دفاعی

-راهبرد های مدیریت دانش در بانکداری

-مدیریت دانش در بهداشت ، درمان و سلامت

-مدل های تجاری مدیریت دانش با رویکرد جهادی

-مدیریت دانش در ابعاد تجاری و اقتصادی

-توسعه جهادی کسب و کار دانش بنیان


تبیین مفهوم مدیریت دانش جهادی و تاثیر آن در ارتقاء توان رزمی نیروهای مسلح

-تبیین و مفهوم سازی دانش و کار علمی جهادی از دیدگاه مقام معظم رهبری

-تبیین نقش تبادل و اشتراک دانش در رشد و توسعه دانشگاه­های افسری آجا (با تأکید بر متمرکز نمودن دانشگاه­های افسری آجا)

-راهکارهای درونی سازی، نهادینه نمودن و فرهنگ سازی کار علمی- جهادی در کارکنان (دانشگاه­ها، مراکز علمی، صنعتی، دفاعی و ...)

-بررسی چگونگی بهره­برداری از دانش ضمنی و پنهان کارکنان بازنشسته نظامی در جهت رشد و توسعه سازمانی

-شیوه های اشتراک گذاری و تبادل اطلاعات علمی در حوزه دفاعی (با تأکید بر اصول امنیت)

-شیوه های جذب و بکارگیری استعدادهای برتر کشور در حوزه­های دفاعی(با تأکید بر اصول انگیزش)

-چگونگی دانش بنیان نمودن دانشگاه­ها، مراکز علمی، صنعتی، دفاعی و ... ن.م تاثیر آن در توسعه اقتصادی کشور

ابعاد دفاعی، امنیتی و نظامی مدیریت دانش

-مدیریت دانش و دیپلماسی(ابعاد سیاسی علم و فناوری)

-ابعاد نرم در مدیریت دانش

-راهبردهای مدیریت دانش در سازمانهای دفاعی و امنیتی

-مدلهای پیاده سازی واجرای مدیریت دانش در سازمانهای دفاعی و امنیتی

-نقش فناوری در ارتقاء مدیریت دانش در سازمانهای دفاعی و امنیتی

-چالشهای توسعه مدیریت دانش در سازمانهای دفاعی و امنیتی

-توسعه سرمایه های فکری با اجرای مدیریت دانش در سازمانهای دفاعی و امنیتی

-مدیریت دانش در مباحث عملیات نظامی

-فناوری وب و مدیریت دانش در سازمانهای دفاعی

دانش سازمانی و مدیریت دانش در سازمانها

-بسترها و زیرساختهای نوین مدیریت دانش

-تبیین مولفه های مدیریت جهادی دانش بنیان

-راهبردها و سیاست های مدیریت دانش با رویکرد جهادی

-الگوها و نظامات مدیریت دانش با رویکرد جهادی

-پیاده سازی و اجرای الگوها و نظامات مدیریت دانش

-شایستگی های سازمانی و فردی در سازمانهای نوآور و دانش پایه

-مدیریت جهادی، شایسته سالاری مبتنی بر دانش

-فرهنگ سازمانی مدیریت دانش

-ساختارها و سازوکارهای سازمانی در جهت توسعه مدیریت دانش

-نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت دانش

-شبکه های اجتماعی و مدیریت دانش

حلقه های پشتیبانی اعتباری و مالی مدیریت دانش

-مدیریت دانش در ابعاد تجاری و اقتصادی

-توسعۀ جهادی اقتصاد دانش محور

-مدیریت دانش وتوسعه پایدار

-مدل های تجاری مدیریت دانش با رویکرد جهادی

-توسعۀ جهادی کسب وکار شرکت های دانش بنیان

-مدیریت دانش به عنوان مزیت رقابتی شرکت های دانش بنیان

-مدیریت دانش در عملیاتهای بانکی در عصر اقتصاد مقاومتی

-راهبردهای مدیریت دانش در بانکداری

-اهمیت مدیریت دانش به عنوان سرمایه در بانکداری

-راهکارهای تبدیل دانش به ثروت در عصر اقتصاد مقاومتی

مدیریت دانش در بهداشت، درمان و سلامت در حوزۀ دفاعی

-نقش نیروهای نظامی در عملیات امداد و نجات

-طب رزمی (نظامی و انتظامی)،مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

-امداد وانتقال و طب پیش بیمارسنانی در نیروهای مسلح

-مدیریت بحران و بهداری رزمی

-مدیریت دانش و برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی در بیمارستان های نیرو های مسلح

-نیروهای مسلح، سلامت، امنیت و فوریت