دومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی

دومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی

2nd International Conference on Heat Exchange Application in Oil and Energy Industries

دومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۹ تا ۲۰ آبان ۱۳۸۹ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس:
· شناسایی نقاط ضعف و قوت و چالش­های توسعه صنعت مبدل گرمایی کشور
· ایجاد فضای لازم جهت بروز توانمندی­های علمی و پژوهشی صنعت مبدل گرمایی در کشور
· شناخت متقابل پتانسیل­های دانشگاه و صنعت از طریق برقراری ارتباط مستقیم بین این دو نهاد
· بررسی یافته و ایده های صنعتی جدید
· فراهم سازی بستر مناسب برای انتقال دانش و تجربیات صنایع کشور به یکدیگر

محورهای همایش:
· مبدل­های صنعتی ویژه با کاربردهای خاص
· تعمیر، نگهداری، کنترل و راهبری مبدل­های گرمایی
· نوآوری و بهینه­سازی ساخت و کاربر مبدل­های گرمایی
· مبدل­های گرمایی، بهینه سازی مصرف سوخت و محیط زیست
· شناسایی و رفع مشکلات فرآیندی مبدل­های گرمایی در صنایع
· فناوری­های نوین افزایش انتقال حرارت و بازده مبدل­های گرمایی
· شناسایی عوامل مخرب مبل­های گرمایی و رفع آن­ها (رسوب، خوردگی و ...)
· شناسایی و رفع مشکلات فنی و اقتصادی ساخت داخل انواع مبدل­های گرمایی
· روش­های انتگراسیون حرارتی و اصلاح شبکه مبدل­های گرمایی (تکنولوژی پینچ)مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی