پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

پوستر پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ توسط شرکت خدمات برتر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

گرایش مدیریت
-مدیریت و تکنیک های بهینه سازی
-افق های نوین در مدیریت 
-چالشهای فرا روی مدیریت 
-مدیریت دانش 
-سیستم ارزیابی متوازن 
-بازریابی وسرمایه گذاری 
-مدیریت نیروی انسانی
-نقش مدیریت در تولید
-مدیریت بازرگانی و بازاریابی
-مدیریت دولتی
-مدیریت آموزش
-مدیریت سیستم اطلاعات مدیریت
-نقش مدیریت در کارآفرینی
-نقش مدیریت در کشاورزی
-مدیریت بیمه
-مدیریت پروژه
-مدیریت مالی
-مدیریت سرمایه گذاری
-مدیریت دانش
-مدیریت استراتژیک
-سیستم های اطلاعاتی مدیریت 
-مدیریت رفتار در سازمانها و شرکت ها 
-مدیریت زمان در سازمانها و شرکت ها 
-نقش مدیریت در افزایش تولید ملی 
-توانمند نمودن منابع انسانی سازمانها 
-عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی 
-ارزشگذاری منابع انسانی و سرمایه فکری 
-بررسی رویکرد مدیریت ارتباط با مشتریان 
-مدیریت سود در سازمانها 
-مدیریت زمان و نقش آن در موفقیت مدیران در سازمانها 
-توسعه نظام اطلاع رسانی و ارتباط با ذینفعان
-سازمان و اندازه گیری رضایت مشتریان
-مدیریت و بهره وری رسانه
-نقش مدیریت در صنعت 
-آثار اقتصادی و فرا اقتصادی درآمدهای مالیاتی
-و تمام موضوعات مرتبط با مدیریت 


گرایش حسابداری
-حسابداری دولتی و پاسخگویی 
-سیستم های اطلاعات حسابداری 
-نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه 
-اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها 
-کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت 
-تولید و حسابداری مدیریت 
-اثر بخشی گرایشات حسابداری 
-حسابداری سرمایه فکری 
-حسابداری محیط زیست 
-یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری 
-لزوم به کارگیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها 
-اخلاق حرفه ای در حسابداری وحسابرسی 
-مهندسی مالی,رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی 
-تاثیر حسابداری بر سرمایه های ملی همچون نفت 
-استانداردهای حسابداری و حسابرسی 
-روش های تأمین مالی در سازمان ها ودانشگاه ها 
-استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
-نوآوریهای مالی در حوزه حسابداری
-کاربرد اینترنت در حسابداری
-نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی 
-مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
-حسابرسی وچالش های پیش رو 
-حسابرسی عملکرد مدیریت 
-و تمام موضوعات مرتبط با حسابداری و حسابرسیمقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت