اولین همایش دوسالانه ملی بازاریابی: فرصت ها و چالش ها

اولین همایش دوسالانه ملی بازاریابی: فرصت ها و چالش ها

The 1st National Biennial Conference on Marketing: Opportunities & Challenges (2014)

پوستر اولین همایش دوسالانه ملی بازاریابی: فرصت ها و چالش ها

اولین همایش دوسالانه ملی بازاریابی: فرصت ها و چالش ها در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشکده‌ علوم‌ اداری‌ و اقتصادی‌ دانشگاه ‌فردوسی‌ مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.


محورهای همایش:

- بازاریابی نوین و فرا نوین (مدرن و پست مدرن)
- بازاریابی و تبلیغات استراتژیک
- بازاریابی بین المللی و جهانی
- بازاریابی، مشتری مداری و رفتار مصرف کننده
- کسب و کار، تجارت و بازاریابی الکترونیک
- بازاریابی دولتی، سیاسی،مذهبی و اجتماعی
- مدیریت استراتژیک برند و ارتباطات
- بازاریابی و تهدیدات ( تحریم، رکود و ...)
- آسیب شناسی بازاریابی
- کاربردهای بازاریابی ( در خدمات بانکی و مالی، بیمه، ورزش، گردشگری و ... )

 

 

دبیر کل همایش: دکتر علیرضا حدادیان
دبیر علمی : دکتر آذر کفاش پور
دبیر اجرایی: دکتر مجتبی پورسلیمی