همایش ملی سبک زندگی اسلامی - ایرانی ( چرایی ها و چگونگی ها)

همایش ملی سبک زندگی اسلامی - ایرانی ( چرایی ها و چگونگی ها)

پوستر همایش ملی سبک زندگی اسلامی - ایرانی ( چرایی ها و چگونگی ها)

همایش ملی سبک زندگی اسلامی - ایرانی ( چرایی ها و چگونگی ها) در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت در شهر مینودشت برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

 معنا مبنای کیفیت زندگی

-   هدف  زندگی و نقش آن در سبک زندگی اسلامی

-  ارزش ها و نقش آن در سبک زندگی اسلامی

-  فایده و سودمندی زندگی و نقش آن در سبک زندگی اسلامی

 چرایی های سبک زندگی

-  دلایل گرایش به سبک زندگی در دنیا و ایران

-  شاخصه های سبک زندگی اسلامی - ایرانی

-  نظام توحیدی و فرصت ها و تهدیدات سبک زندگی اسلامی