اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون (پنجمین کنفرانس هپاتیت مشهد)

اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون (پنجمین کنفرانس هپاتیت مشهد)

پوستر اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون (پنجمین کنفرانس هپاتیت مشهد)

اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون (پنجمین کنفرانس هپاتیت مشهد) در تاریخ ۲ آبان ۱۳۹۷ تا ۴ آبان ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون جهاددانشگاهی خراسان رضوی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، شبکه هپاتیت ایران در شهر مشهد برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


در این برنامه تازه‌های اپیدمیولوژی،‌ تشخیص، درمان، مراقبت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون شامل هپاتیت‌های ویروسی B و C، HIV/AIDS، HTLV و سایر عفونت‌های ویروسی و غیر ویروسی منتقله از خون مورد بحث قرار خواهد گرفت. همچنین این گردهمایی فرصتی خواهد بود که ضمن بررسی اولویت های پژوهشی در این حیطه، زمینه‌های همکاری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بررسی گردد.

مشتاقانه منتظر حضور گرم شما در این همایش هستیم و  امیدواریم که با ارائه این برنامه ضمن انتقال آخرین یافته‌های علمی،‌ موجبات ارتقای‌ دانش و توانمندی شرکت‌کنندگان در این همایش را فراهم آوریم.

محورهای همایش:

الف- محورهای اصلی همایش:

 • کنترل هپاتیت B تا سال 1410
 • حذف و ریشه‌کنی (Elimination) هپاتیت C
 • تازه‌های مراقبت و کنترل HIV/AIDS
 • مکانیسم‌های بیماری‌زایی عفونت HTLV-1
 • عفونت‌های همزمان منتقله از خون (HBV/HCV, HCV/HIV, HIV/HTLV co-infections)
 • انتقال داخل خانوادگی (Intrafamilial) عفونت‌های منتقله از خون
 • فناوری‌های نوین در تشخیص عفونت‌های منتقله از خون

ب- محورهای فرعی همایش:

 • Isolated HBcAb و هپاتیت مخفی B (Occult HBV infection)
 • هپاتیت C در گروه‌های خاص و پرخطر
 • انتقال خون و عفونت‌های ویروسی
 • پیشگیری از عفونت‌های منتقله از خون قبل و بعد از تماس (Pre- and post-exposure prevention)
 • سایر عفونت‌های منتقله از خون (ویروسی و غیر ویروسی)