اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون (پنجمین کنفرانس هپاتیت مشهد)، آبان ماه 97

اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون (پنجمین کنفرانس هپاتیت مشهد)

پوستر اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون (پنجمین کنفرانس هپاتیت مشهد)

اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون (پنجمین کنفرانس هپاتیت مشهد) در تاریخ ۲ آبان ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون جهاددانشگاهی خراسان رضوی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، شبکه هپاتیت ایران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون (پنجمین کنفرانس هپاتیت مشهد) مراجعه فرمایید.


در این برنامه تازه‌های اپیدمیولوژی،‌ تشخیص، درمان، مراقبت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون شامل هپاتیت‌های ویروسی B و C، HIV/AIDS، HTLV و سایر عفونت‌های ویروسی و غیر ویروسی منتقله از خون مورد بحث قرار خواهد گرفت. همچنین این گردهمایی فرصتی خواهد بود که ضمن بررسی اولویت های پژوهشی در این حیطه، زمینه‌های همکاری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بررسی گردد.

مشتاقانه منتظر حضور گرم شما در این همایش هستیم و  امیدواریم که با ارائه این برنامه ضمن انتقال آخرین یافته‌های علمی،‌ موجبات ارتقای‌ دانش و توانمندی شرکت‌کنندگان در این همایش را فراهم آوریم.

محورهای همایش:

محورهای همایش:

  1. کنترل هپاتیت B تا سال 1410
  2. حذف و ریشه‌کنی (Elimination) هپاتیت C تا سال 1410
  3. تازه‌های مراقبت و کنترل HIV/AIDS
  4. عفونت HTLV-1 و راهکارهای پیشگیری از آن
  5. عفونت‌های همزمان منتقله از خون (HBV/HCV, HCV/HIV, HIV/HTLV co-infections)
  6. انتقال داخل خانوادگی (Intrafamilial) و مواجهات شغلی با عفونت های منتقله از خون
  7. انتقال خون و برنامه‌های کنترل عفونت
  8. فناوری‌های نوین در تشخیص عفونت‌های منتقله از خون
  9. CCHF و سایر عفونت‌های منتقله از خون
  10.  کنفرانس دانشجویی عفونت های منتقله از خون


مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون (پنجمین کنفرانس هپاتیت مشهد)