اولین کنفرانس ملی دولت همراه

اولین کنفرانس ملی دولت همراه

1st Conference of Mobile Government

پوستر اولین کنفرانس ملی دولت همراه

اولین کنفرانس ملی دولت همراه در تاریخ ۹ دی ۱۳۸۸ تا ۱۰ دی ۱۳۸۸ توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس
* ارائه خدمات غیرصوتی و محتوایی
* تراکنشهای سیار : M-BOOK ; M-Wallet; M-portal,
M-democracy , -M-democracy , M-tourism , M-banking,
M-transportation , M-game , M-marking, MMS, PTT, M2M, IMM, VMS, GP اولين كنفرانس ملي دولت همراه RS, SMS, EMS
* مدیریت سیار (ارتقاء سطح عملیات داخلی و اداری در بخش دولتی)
* ارتباطات سیار (بهبود ارتباط بین دولت و شهروندان C2G , G2C و کاربردهای (B2C و ,  (B2B مقایسه و مزایای دولت الکترونیک و دولت موبایل
* سیستم عامل های تلفن همراه و ابزارهای سیار و امنیت اطلاعات سیار
* آموزش و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی همگانی و مهندسی مجدد فرآیند خدمات مجازی
* چالش های قانونی و قضایی و ساختاری در بکارگیری خدمات محتوایی
* تولید محتوا و بومی سازی خدمات واطلاعات تلفن همراه
* روان شناسی و پایش بهبود تعاملات انسانی در ارتباطات تلفن همراه


مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی دولت همراه