همایش ملی کاهش اثرات بلایای جوی و اقلیمی

همایش ملی کاهش اثرات بلایای جوی و اقلیمی

همایش ملی کاهش اثرات بلایای جوی و اقلیمی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۷ تا ۲۹ مهر ۱۳۸۷ توسط اداره کل هواشناسی استان اردبیل در شهر اردبیل برگزار گردید.