اولین همایش و نمایشگاه تخصصی اکتشاف استخراج و فراوری فلزات غیر آهنی

اولین همایش و نمایشگاه تخصصی اکتشاف استخراج و فراوری فلزات غیر آهنی

The First International Exhibition & Forum of Exploration, Extraction and processing Non-ferrous metals

پوستر اولین همایش و نمایشگاه تخصصی اکتشاف استخراج و فراوری فلزات غیر آهنی

اولین همایش و نمایشگاه تخصصی اکتشاف استخراج و فراوری فلزات غیر آهنی در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۲ تا ۱۰ مهر ۱۳۹۲ توسط شرکت نمایشگاهی رستاک پادویژن در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

- اکتشاف، استخراج و فرآوری فلزات غیر آهنی
- افزایش کمی و کیفی عملیات اکتشاف، استخراج و تولید فلزات غیرآهنی
- ارتقاء صادرات فلزات غیرآهنی با ارزش افزوده بیشتر
- هم اندیشی و هم افزایی دانش تولید فلزات غیرآهنی