دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی

دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی

Iran Membrane

پوستر دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی

دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط سازمان جهاد دانشگاهی تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش

فنی:
-ساخت و ارزیابی غشاهای پلیمری
-ساخت و ارزیابی غشاهای غیر پلیمری
-ساخت و ارزیابی غشاهای تعویض یونی
-طراحی و ساخت مدول­های غشایی
-مدل سازی و مکانیزم­های انتقال
 
کاربرد فرآیندهای غشایی:
-انرژی، پیل سوختی و بازیابی هیدروژن
-محیط زیست، تصفیه پساب، استفاده مجدد از آب
-آب آشامیدنی، نمک زدایی
-جداسازی و تصفیه گازها
-صنایع غذایی، دارویی و بیوتکنولوژی
-نفت، گاز و پتروشیمی
-پزشکی و ارگانهای مصنوعی
-بررسی موردی تجربه واحدهای صنعتی
 
آینده و اقتصاد غشا:
-امکان سنجی جایگزینی غشا در فرآیندهای سنتی
-دورنمای غشا در حوزه­های مختلف
-تحلیل بازار غشا و فرآیندهای غشایی
-توانمندی­های زیر ساختی کشور جهت توسعه فناوری
-الگوهای توسعه فناوری غشایی
-تجاری سازی و دستاوردهای پژوهشی در حوزه های مرتبطمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی