اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

Iran Membrane

پوستر اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ تا ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

غشاها و فرایندهای غشایی با توجه به مزایای قابل توجه اعم از کاهش هزینه سرمایه گذاری، کاهش مصرف انرژی، تسهیل در امر تصفیه پسابها و بهبود کیفیت محصولات مورد توجه مراکز تحقیقاتی، شرکتهای سازنده و صنایع مصرف کننده نظیر واحدهای تولید مواد شیمیایی،  پالایشگاههای نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی، نیروگاهها، صنایع غذایی و دارویی، تامین کنندگان آب شرب و تصفیه خانه ها، قرار گرفته است. در کشور ما نیز از یک سو تعداد قابل توجهی از مراکز تحقیقاتی بر روی ساخت و توسعه کاربرد غشاها تمرکز دارند و از سوی دیگر به کارگیری غشا به منظور نمک زدایی و تصفیه آب در بسیاری از صنایع مدنظر قرارگرفته است. علاوه بر این استفاده از غشاها در صنایع غذایی، دارویی و سایر صنایع نیز با رشد قابل توجهی روبرو است. 

همایش ملی غشاها و فرایندهای غشایی با رویکرد برگزاری مستمر، برای اولین بار با هدف ارایه آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و تجربیات صنعتی در این حوزه در کشور برگزار می شود و امید است با توجه به اهمیت و جایگاه فعلی و آتی غشاها، اهداف مورد نظر از برگزاری با حضور پربار محققین و صنعت گران، محقق شود.

اهداف همایش
· معرفی آخرین دستاوردهای علمی
· آشنایی مدیران، صنعتگران و محققین با توان علمی-پژوهشی کشور
· آشنایی بیشتر محققین با نیازهای واحدهای صنعتی
· تشویق محققین جهت نشر دست یافته های علمی
· تسهیل امر سیاستگذاری تحقیقات آتی در کشور پیرامون حوزه غشا با توجه به نیازهای واحدهای صنعتی و پیشرفتهای جهانی

محورهای همایش
 1.فنی:
· ساخت و ارزیابی غشاهای پلیمری
· ساخت و ارزیابی غشاهای غیر پلیمری
· طراحی و ساخت مدولهای غشایی
· مدلسازی و مکانیزمهای انتقال
2.کاربرد فرآیندهای غشایی:
· انرژی، پیل سوختی و بازیابی هیدروژن
· محیط زیست، تصفیه پساب، استفاده مجدد از آب
· آب آشامیدنی، نمک زدایی
· جداسازی و تصفیه گازها
· صنایع غذایی، دارویی و بیوتکنولوژی
· نفت، گاز و پتروشیمی
· پزشکی و ارگانهای مصنوعی
· بررسی موردی تجربه واحدهای عملیاتی
3. آینده و اقتصاد غشا:
· امکان سنجی جایگزینی غشا در فرآیندهای سنتی
· دورنمای غشا در حوزه های مختلف
· تحلیل بازار غشاها و فرآیندهای غشایی
· توانمندی های زیرساختی کشور جهت توسعه فن‏آوری
· الگوهای توسعه تکنولوژی غشامقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی