اولین کنفرانس ملی مدیریت و کارآفرینی در شرایط کسب و کار ایران

اولین کنفرانس ملی مدیریت و کارآفرینی در شرایط کسب و کار ایران

پوستر اولین کنفرانس ملی مدیریت و کارآفرینی در شرایط کسب و کار ایران

اولین کنفرانس ملی مدیریت و کارآفرینی در شرایط کسب و کار ایران در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط انجمن مدیریت ایران واحد خراسان رضوی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور های کنفرانس :
-برنامه ریزى ومدیریت استراتژیک در شرایط کسب و کار ایران
-انگیزش و مدیریت رفتار سازمانى در شرایط کسب و کار ایران
-تصمیم گیرى و تصمیم سازى در شرایط کسب و کار ایران
-چالش هاى مدیریت کسب و کار در شرایط کسب و کار ایران
-کارآفرینى در مدیریت کسب و کار در شرایط کسب و کار ایران
-چالش هاى تولید در کسب و کار ؛ در  شرایط کسب و کار ایران
-نقش دولت در تسهیل شرایط کسب و کار در ایران
-رویکردهاى کارآفرینانه در شرایط کسب و کار ایران
-  و .....