همایش ملی گیاهان دارویی و پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن

همایش ملی گیاهان دارویی و پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن

National medicinal plants samposiom

همایش ملی گیاهان دارویی و پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۸۹ تا ۱۲ خرداد ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند در شهر بیرجند برگزار گردید.


محور های همایش:

•بررسی مسائل مربوط به زراعت و اصلاح گیاهان دارویی
•دستیابی به راهکار های مناسب در جهت فرآوری،بسته بندی ، بازاریابی و صادرات گیاهان دارویی
•معرفی زمینه های اقتصادی و در آمد زایی
•تبیین راهکار های اهلی کردن گیاهان دارویی
•نقش گیاهان دارویی در جهت اشتغال زایی