نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن

نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن

The First Middle East Drying Conference

پوستر نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن

نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۰ تا ۱ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ماهشهر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن محورهای اصلی:
- فرایندهای انتقال همزمان گرما و جرم
- تئوری، مبانی، مدل سازی، و بهینه سازی فرایند های خشک کردن
- فرایند های خشک کردن و رطوبت زدایی مکانیکی
- فرایند های گرمایش، تبخیر و تغلیظ مواد
- کنترل کیفیت محصول در فرایندهای خشک کردن
- طراحی تجهیزات خشک کردن و زطوبت زدایی
- صرفه جویی انرژی و تاثیرات فرایندهای خشک کردن بر محیط زیست
- خشک کردن پلیمرها و دیگر مواد پتروشیمی
- خشک کردن مواد دارای ترکیبات غیر آبی
- گرایشات کنونی و آینده در خشک کردن و رطوبت زداییمقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن