اولین کنفرانس مدیریت، کارآفرینی، بازاریابی، توسعه اقتصادی، بیمه و مدیریت بحران با رویکرد توسعه پایدار و پدافند غیرعامل

اولین کنفرانس مدیریت، کارآفرینی، بازاریابی، توسعه اقتصادی، بیمه و مدیریت بحران با رویکرد توسعه پایدار و پدافند غیرعامل

پوستر اولین کنفرانس مدیریت، کارآفرینی، بازاریابی، توسعه اقتصادی، بیمه و مدیریت بحران با رویکرد توسعه پایدار و پدافند غیرعامل

اولین کنفرانس مدیریت، کارآفرینی، بازاریابی، توسعه اقتصادی، بیمه و مدیریت بحران با رویکرد توسعه پایدار و پدافند غیرعامل در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ توسط موسسه مدیریت همایش های ایران با همکاری مرکز مطالعات پدافند غیرعامل کشور و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:


محورهای کنفرانس: 
-    مدیریت
-    مدیریت استراتژیک
-    مدیریت منابع انسانی
-    مدیریت صنعتی و مالی
-    اشتغال
-    ‌مدیریت دانش
-    کارآفرینی، نوآوری و خلاقیت
-    بازاریابی و تبلیغات، بازاریابی اینترنتی و نوین
-    گردشگری
-    سیاستگذاری های ملی در زمینه تبلیغات
-    بازاریابی و فروش
-    مدیریت ارتباط با مشتری
-    بیمه
-    مدیریت ریسک
-    توانگری مالی
-    حسابرسی و حسابداری
-    استانداردهای بیمه
-    شرکت های بیمه
-    مدیریت دارایی ها و بدهی ها
-    ارتباطات مالی متقابل شرکتی
-    بیمه های کشاورزی، صنعتی و عمرانی
-    بیمه های نوین
-    مدیریت بحران
-    مقاوم سازی، ارتقا کیفیت
-    نقش بیمه در جبران خسارات فاجعه آمیز
-    ریسک، امنیت و تاب آوری، مدیریت بحران های پیچیده و چند مولفه ای
-    جمع آوری داده ها با رصد زمین
-    سازگاری تغییرات اقلیم
-    حوادث و تاثیر آسیب های اقتصادی و اجتماعی
-    مخاطرات طبیعی
-    روش های پیش بینی و توسعه اقتصادی
-    توسعه پایدار
-    بسترهای فرهنگی و اقتصادی
-    توسعه تولید ملی
-    رهبری و رفتار سازمانی
-    مدیریت کیفیت و بهره وری
-    مدیریت راهبردی
-    پدافند غیرعامل
-    سایر موضوعات مرتبط

 مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس مدیریت، کارآفرینی، بازاریابی، توسعه اقتصادی، بیمه و مدیریت بحران با رویکرد توسعه پایدار و پدافند غیرعامل