کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم

کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم

پوستر کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم

کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

-مدیریت

-اقتصاد

-حسابداری

-روانشناسی بالینی

-روانشناسی عمومی

-روانشناسی اجتماعی

-علوم تربیتی

-حقوق

-بانکداری اسلامی

-فلسفه

-علوم سیاسی

-جامعه شناسی

-الهیات و معارف اسلامی

-زبان و ادبیات فارسی

-زبان و ادبیات انگلیسی، عربی

-علوم اجتماعی

-محور آزاد مرتبط با کنفرانسمقالات پذیرش شده در کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم