اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

The first national conference onengineering & management of agriculture, environment and natural resources for sustainable

پوستر اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۲ توسط دبیرخانه دائمی همایش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش :

- مهندسی ومدیریت کشاورزی وتوسعه پایدار
- مهندسی ومدیریت محیط زیست وتوسعه پایدار
- مهندسی ومدیریت منابع طبیعی وتوسعه پایدار
- مهندسی ومدیریت دریاهاوتوسعه پایدار
- مهندسی ومدیریت شیلات و آبزیان وتوسعه پایدار
- مهندسی ومدیریت جنگل وتوسعه پایدار
- مهندسی ومدیریت مرتع وتوسعه پایدار
- مهندسی ومدیریت بیابان وتوسعه پایدار
- مهندسی ومدیریت دام و دامپزشکی وتوسعه پایدار
- مهندسی ومدیریت اقلیم وتوسعه پایدار
- مهندسی ومدیریت تولیدات گیاهی ومحصولات زراعی توسعه پایدار
- مهندسی ومدیریت آبخیزداری و مدیریت منابع آب وخاک و توسعه پایدار
- و سایرمحورهای مرتبط با کشاورزی، محیط زیست ومنابع طبیعی پایدار

 

 

رییس همایش: مهندس سجادآستانی
دبیراجرایی: مهندس الهام رنجبرضرابی
دبیرعلمی: دکتر قاسم اسدیانمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار