اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب

اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب

1st Conference Management,Demand and Productivity of Water Use

پوستر اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب

اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۴ توسط دبیرخانه دائمی همایش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

آب و محیط زیست
بهره برداری پایدار از اکوسیستم های آبی
ملاحظات اکولوژیکی و زیست محیطی در طرح های آبی
اثرات کم آبی در تنوع زیستی (جانوری، گیاهی)
احیا و بهبود وضعیت کمی و کیفی تالاب ها و دریاچه ها
آلودگی، شاخص های زیستی و زیست پالایی رودخانه ها و مخازن آبی
فناوری های نوین زیستی در احیاء منابع آبی
استفاده بهینه از آب های نامتعارف در کشاورزی پایدار

بحران آب
بحران آب و تاثیرات آن بر منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
بحران آب و مصارف صنعتی و شهری
بحران آب و استفاده از آبهای نامتعارف
بحران آب و استفاده از فناوریهای نوین
تغییرات اقلیمی، خشکسالی و بحران آب
بحران آب و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آن
بحران آب و مسائل زیست محیطی
راههای مقابله با بحران آب

مدیریت منابع آب
برنامه ریزی و مدیریت جامع منابع آب
مدیریت کیفی منابع آب
مدیریت منابع آب سطحی
مدیریت منابع آب زیرزمینی
تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب
منابع آب و آمایش سرزمین

بهینه سازی مصرف آب
بهره برداری بهینه از منابع آب
روش های آبیاری و ارتقای مصرف بهینه آب
ارتقای بهره وری آب در سازه های آبی و هیدرولیکی
کاربرد فناوری های نوین در بهینه سازی مصرف آب
روش های مدلسازی در بهره وری بهینه آب
بهینه سازی مصرف آب با رویکرد توسعه پایدار

بازیافت آب
بازیافت آب از فاضلاب شهری
بازیافت آب از پساب های صنعتی
بازیافت آب از پساب های صنعتی
تکنیکهای بازیافت آب در مقایسه با انتقال آب از سایر حوزه ها
اقتصاد بازیافت آب
هزینه های بازیافت آب
بازیافت پساب خشک
بازیافت آب و محیط زیست
نقش بازیافت آب در محور توسعه پایدار

بحران آب و خشکسالی
دیدگاه های نظری و کاربردی در خشکسالی
خشکسالی و کشاورزی
خشکسالی، منابع طبیعی، امور دام، جنگل ها و مراتع
مدیریت مشارکتی در شرایط خشکسالی و کم آبی
خشکسالی و آمایش سرزمین
اثرات زیست محیطی، اقتصادی - اجتماعی و سیاسی خشکسالی
خشکسالی و تغییر اقلیم
پیش بینی کوتاه مدت و بلند مدت خشکسالی
مدلهای دینامیکی و سینوپتیکی خشکسالی
خشکسالی و مدیریت منابع آب
خشکسالی و مدیریت خاک ورزی      

بحران آب و کشاورزی
اصلاح نژاد و کم آبی
زراعت و کم آبی
روش های نوین جمع آوری و حفاظت آب
افزایش راندمان آبیاری
اهمیت آب در اقتصاد کشاورزی
استفاده از آبهای نامتعارف در کشاورزی

بحران آب و هواشناسی
مدلسازی تبخیر تعرق و فرآیندهای گیاه و محیط
مدلسازی و پیش بینی های هواشناسی بحران آب
کاربرد سامانه های داده برداری خودکار در مدیریت آب

آب و فاضلاب
مدیریت تقاضا و مصرف آب
تامین آب شرب و حفاظت از منابع
تاسیسات آب و فاضلاب و بهینه‌سازی انرژی
تاسیسات آب و فاضلاب و افزایش بهره‌وری
تاسیسات آب و فاضلاب و فناوری‌های نوین
تاسیسات آب و فاضلاب و محیط‌ زیست

 شبکه های آبیاری و زهکشی
بحران آب و مدیریت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی
مطالعات و طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
ارتقا بهره‌وری مصرف آب در شبکه‌های آبیاری
مسائل و مشکلات اجرایی شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی
شبکه‌های آبیاری و زهکشی و محیط زیست
مباحث نوین در شبکه‌های آبیاری و زهکشی

آب و زمین شناسی
منابع آب کارست و سازندهای سخت
هیدروژئوشیمی، ایزوتوپی و ردیابی منابع آب
کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی
فرونشست و مخاطرات زمین شناختی مرتبط با منابع آب
مطالعات هیدروژئولوژی کارست در پروژه های مهندسی
ژئوفیزیک و اکتشاف آب های زیرزمینی
چاه پیمایی و اکتشاف آب های زیرزمینی
پردازش، مدل سازی و تلفیق داده ها و اکتشاف آب های زیرزمینی
فناوریهای نوین در اکتشاف آب

تکنولوژی تعدیل آب و هوا
مدیریت و تعدیل آثار پدیده های جوی
تاثیر باروری ابرها بر افزایش بارش و رواناب
جایگاه باروری ابرها در کاهش اثرات خشکسالی
ایجاد افزایش بارش بعنوان یکی از راهکارهای کاهش اثرات خشکسالی

و سایر محورهای مرتبط با مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف آبمقالات پذیرش شده در اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب