نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن

نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن

1st Mine Drilling Conferenc of Iran

نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۲ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۲ توسط شرکت سهامی خاص معادن سنگ آهن مرکزی در شهر بافق برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن