کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی

کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی

Management,Culture & Economical Development

پوستر کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی

کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط موسسه تحقیقاتی رایمند پژوه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

بسترهای فرهنگی و اقتصادی:

-فرهنگ اقتصادی و اقتصاد فرهنگی

-مدیریت جهادی و فرهنگ اقتصادی

-تقویت فرهنگ خوداتکایی در ایجاد ارزش افزوده

-جهت دهی فرهنگ اقتصادی

-چگونگی ترویج فرهنگ و ارزش های اسلامی و بومی آن با صنعت فرهنگی

-شناسایی و تعیین شاخص های فرهنگی

ابعاد اجتماعی و فرهنگی در توسعه اقتصادی

نقش هنر و هنرمند در توسعه اقتصادی:

-شناخت و بهبود روندهای حمایتی از هنرمندان

-نقش رسانه ها و هنرمندان در توسعه اقتصادی

-ارائه ی الگوی تقاضای کالاهای هنری متناسب با ویژگی های فرهنگی کشور

-تجاری سازی فعالیت های هنری در توسعه اقتصادی

-بررسی شیوه های موثر بازار بین المللی کالاهای هنری ایران

-نقش سینما ، تئاتر و..... درتوسعه اقتصادی

نوآوری،کارآفرینی و توسعه اقتصادی:

-نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی

-راههای ارتقای فرهنگ .خلاقیت و نوآوری در توسعه اقتصادی

-راهکارهای توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه

-توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی

-کارآفرینی فرهنگی

-نقش کارآفرینی فردی و سازمانی در ارتقای توسعه اقتصادی

-کارآفرینی و رشد سرمایه گذاری در عرصه فرهنگ و هنر

-موانع و چالش های خلاقیت و نوآوری

مدیریت و توسعه اقتصادی:

-مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات

-مدیریت کیفیت .بهره وری و تعالی سازمان

-مدیریت راهبردی

-رهبری و رفتار سازمانی

-مدیریت دولتی .بازرگانی.مالی .صنعتی .جهانگردی وکارآفرینی ...

بخش ویژه:

-اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

بخش آزاد:

-پژوهشگران محترم می توانند کلیه مقالات علمی که دستاورد پژوهشی خود در سایر موضوعات درج نشده درمحورهای کنفرانس می باشند را می توانند جهت شرکت در کنفرانس ارسال نمایند.مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی