پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار

پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار

پوستر پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار

پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ توسط اتاق بازرگانی - صنایع - معادن و کشاورزی خراسان رضوی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای همایش:
1- راهکارهای بهبود وضعیت ایران در نماگر تجارت فرامرزی بانک جهانی
2- راهکارهای بهبود وضعیت ایران در نماگر حمایت از سرمایه گذاران خرد بانک جهانی
3- راهکارهای بهبود وضعیت ایران در نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون بانک جهانی
4- راهکارهای بهبود وضعیت ایران در نماگر شروع کسب‏وکار بانک جهانی
5- راهکارهای بهبود وضعیت ایران در نماگر اخذ اعتبارات کسب‏وکار بانک جهانی