پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار

پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار

پوستر پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار

پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ توسط اتاق بازرگانی - صنایع - معادن و کشاورزی خراسان رضوی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:
1- راهکارهای بهبود وضعیت ایران در نماگر تجارت فرامرزی بانک جهانی
2- راهکارهای بهبود وضعیت ایران در نماگر حمایت از سرمایه گذاران خرد بانک جهانی
3- راهکارهای بهبود وضعیت ایران در نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون بانک جهانی
4- راهکارهای بهبود وضعیت ایران در نماگر شروع کسب‏وکار بانک جهانی
5- راهکارهای بهبود وضعیت ایران در نماگر اخذ اعتبارات کسب‏وکار بانک جهانی