اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار

اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار

پوستر اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار

اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۲ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۲ توسط اتاق بازرگانی - صنایع - معادن و کشاورزی خراسان رضوی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- ساختار بازار سرمایه و تامین مالی برای توسعه بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات
- بررسی روش های تامین مالی و سرمایه گذاری در کشور
- یررسی فرصت های سرمایه گذاری به منظور جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی
- اقتصاد سیاسی سرمایه گذاری و تامین مالی
- بانک ها و شیوه های تامین مالی در بخش های مختلف اقتصادی
- جایگاه بازار سرمایه در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی
- بررسی وضعیت فضای کسب و کار و نقش آن بر بهبود سرمایه گذاری
- نقش بازارهای غیر رسمی تامین مالی بر فضای کسب و کار
- مدیریت ریسک سرمایه گذاری در ایران
- اثرات خصوصی سازی نظام تامین مالی بر فضای کسب و کار
- صندوق توسعه ملی و نقش آن در توسعه سرمایه گذاری در کشور
- بررسی نوسانات نرخ ارز در نظام تامین مالی کشورمقالات پذیرش شده در اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار