اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

First National Conference on Health, Safety and Environment (HSE)

پوستر اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ماهشهر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

محورهای علمی همایش:
ایمنی و آموزش:
آنالیز شغلی و تاثیر مولفه های آن در بهبود سطح HSE
طب صنعتی و بیماری های ناشی از محیط کار
نقش آموزش در ارتقاء HSE صنعت و مراکز آموزشی- پژوهشی

ایمنی و فعالیتهای مهندسی:
روش های نوین طراحی صنعتی جهت کاهش خسارت های زیست محیطی
شناسایی، اندازه گیری و کنترل آلاینده های زیست محیطی و تاثیر آن بر تولید
طراحی و جانمایی صحیح دستگاه ها
نقش وسایل حفاظتی فردی در کارگاه های عملیاتی

حوادث:
روش های پیشگیری از حوادث ناشی از کار
شناسایی خطرات و برسی ساختار های حوادث
مدیریت ایمنی و حوادث ناشی از کار در صنایع و کارگاه های آموزشی
نقش عوامل روحی و روانی در ایجاد حوادث
نو آوری در اجرای فعالیت های ایمنی در محیط کار

ریسک:
تازه ترین روش های علمی در شناسایی، پردازش و طبقه بندی ریسک
ریسک و چگونگی آن در محیط کار
مدیریت بحران

سیستم مدیریت HSE و آخرین دستاوردها:
جایگاه خط مشی HSE در واحدهای صنعتی
مبانی و آینده مدیریت HSE
نظام مدیریت یکپارچه HSEمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)