چهارمین کنفرانس مدیریت اجرایی

چهارمین کنفرانس مدیریت اجرایی

پوستر چهارمین کنفرانس مدیریت اجرایی

چهارمین کنفرانس مدیریت اجرایی در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ توسط موسسه آموزش عالی آزاد بهار در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس:

- ارتقاء و توسعه و ترویج مدیریت اجرایی در کشور
- تعامل و تبادل تجارب اساتید، مدیران و متخصصین حوزه مدیریت اجرایی
- معرفی مدل های موفق از کسب و کارهای تاثیر گرفته از شیوه های جدید و تاثیر گذار مدیریت اجرایی
- معرفی آخرین دستاوردها و تجربیات علمی، پژوهشی و کاربردی در حوزه مدیریت اجرایی


محورهای کنفرانس:

- جهانی شدن و ایجاد کسب وکارهای جدید (نوین)
- توسعه سازمانی و شبکه های اجتماعی
- ترسیم مولفه های کسب وکارهای آینده
- کسب و کارهای بدون مرز، الزامات و شایستگی ها
- استراتژی های ایجاد و توسعه شبکه در کسب و کارهای نوین و برتر
- پویش محیط و جهانی شدن
- شاخصهای استعدادهای جهانی
- آینده گرایی و آینده پژوهی سازمانی
- رهبران آینده و نقش آفرینی سازمانی
- مدیریت اجرایی و فناوری های آینده
- مدیریت اجرایی کشور، جهانی شدن و پارادایم های آینده


دبیر کنفرانس: پروفسور سید مهدی الوانی
دبیر اجرایی: مهندس مهرداد شرافت