سومین کنفرانس مدیریت اجرایی

سومین کنفرانس مدیریت اجرایی

سومین کنفرانس مدیریت اجرایی در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۱ تا ۲۵ مهر ۱۳۹۱ توسط در شهر تهران برگزار گردید.سومین کنفرانس مدیریت اجرایی

رهبری کسب و کارهای آینده


همزمان با موج جدید پیشرفت و شکوفایی کشور در عرصه‌های مختلف علمی و اجتماعی، جایگاه مدیریت اجرایی به عنوان ابزاری کارآمد و بین رشته‌ای، نمود بیشتری پیدا کرده است. استقبال چشمگیر جامعه دانشگاهی، مدیران کشور و سایر علاقمندان برای تحصیل در این حوزه، خود موید ظرفیت‌های بالقوه و نیاز کارشناسان و مدیران کشور برای توسعه و ترویج این فضا می‌باشد. دبیرخانه کنفرانس با آگاهی از این موضوع و از سال 1387 با همراهی اساتید برجسته، مدیران و کارشناسان این حوزه در کشور نسبت به برگزاری موفق دو کنفرانس اقدام کرده است. همراهی آگاهانه و شور و اشتیاق مخاطبان و ذی‌نفعان، ما را بر آن داشت تا در سال 1391 با رویکردی نو به این موضوعات، سومین کنفرانس را با محوریت رهبری کسب و کارهای آینده، با شکوه‌تر از گذشته برگزار نماییم. بی‌شک در این مسیر نیازمند حضور و نقش‌آفرینی شایسته یکایک شما هستیم.

محورهای کنفرانس:
•  آینده نگاری و مدیریت آینده
•  مدیریت تکنولوژی، نوآوری و تحقیق و توسعه
•  مدیریت تعالی، توسعه و شایستگی‌های سازمان‌های آینده
•  مدیران آینده و شایستگی‌ها
•  ساختارهای سازمانی آینده
•  تصمیم سازی و آینده پژوهی
•  مدیریت اقتصاد سازمان در سازمان‌های آینده
•  مدیریت فرهنگ در سازمان‌های آینده
•  سازمان‌های آینده و مدیریت تولید و فرآیندهای کسب و کار
•  سازمان‌های آینده و مدیریت سیستم ها، روش‌ها و فناوری اطلاعات
•  مدیریت استراتژیک و رهبری تحول
•  رهبری سرمایه‌های انسانی
•  تولید ملی و تجاری سازی ایده‌ها
•  تبیین جایگاه و نقش مدیریت اجرایی در پیشبرد اسناد فرادست ملی
•  فرصت‌ها و چالش‌های مدیریت اجرایی تا ایران 1404 
•  مدیریت اجرایی و نقش‌آفرینی در سیاست‌های اقتصادی کلان کشور (سیاستهای کلی اصل 44 و خصوصی سازی، هدفمندسازی یارانه‌ها، تولید ملی و ....)