اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی

The First International Conference on Management and Accounting with Value Creation Approach

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

-ارتباط دانشگاه و صنعت و ارزش آفرینی دراقتصاد

-مدیریت بازرگانی با رویکرد خلق ارزش(مالی- سرمایه گذاری- بازاریابی- بازرگانی داخلی- تجارت- تجارت الکترونیک –بازاریابی بین االمللی-مدیریت فروش-مدیریت برند)

-مدیریت صنعتی با رویکرد ارزش آفرینی (تولیدوعملیات- بهره وری-کارسنجی وروش سنجی-کارایی وعملیات -ایزوومدیریت کیفیت"EFQM"-مدیریت زنجیره تآمین-مدیریت ارزشERP-TQM)

-مدیریت دولتی و ارزش آفرینی در سازمانها (فناوری اطلاعات-مدیریت تحول-مدیریت بودجه-خط مشی وسیاست گذاری دولتی-سیستم های اطلاعات مدیریت-مدیریت بودجه وبودجه ریزی عملیاتی)

-مدیریت اجرایی با رویکرد ارزش آفرینی(بازاریابی-مدیریت مالی-خدمات-استراتژیک-تولیدوبهره وری)

-مدیریت گمرکات و بالندگی اقتصاد (گمرک واقتصادکشور)

-مدیریت بیمه و پوشش ریسک در اقتصاد کشور(بیمه ومنش آن دراقتصاد-تجارت وبیمه-بازرگانی داخلی وبیمه)

-مدیریت مالی و ارزش آفرینی در کسب و کارها (سرمایه گذاری وبورس اوراق بهادار-مدیریت پرتفوی-قیمت تمام شده کالاوخدمات-بودجه شرکتی-امورتآمین مالی-مدیریت ریسک وکنترل)

-حسابداری و نقش آن در توسعه اقتصادی (حسابرسی-حسابداری مدیریت-مالیات وامورمالیاتی-حسابداری شرکتی کنترلهای داخلی درشرکتها ، حسابدتاری منابع انسانی، حسابداری در چشم انداز 1404-حسابداری دولتی و توسعه سازمانی-حسابداری دولتی و استانداردهای عمومی)

-بانکداری و توسعه پایدار در اقتصاد (بانکداری الکترونیک-بانکداری شرکتی-بانکداری اسلامی-مدیریت ریسک دربانکداری)

-مدیریت عمومی و توسعه اقتصادی (ساختارسازمانی-رفتارسازمانی-منابع انسانی-مدیریت اداری وتحول انگیزش درسازمان-مدیریت زمان)

- اقتصاد ارزش آفرینی (اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار-اقتصاد و توسعه سیاسی-اقتصادکلان و جامعه مدرن صنعتی - مدیریت توسعه اقتصادی وفرهنگی -اقتصادمالی-اقتصادسرمایه گذاری-اقتصادسیاسی)مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی