اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی

اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی

1st International Marketing Research Conference

پوستر اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی

اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۸ تا ۱۸ بهمن ۱۳۸۸ توسط دانشگاه شهید بهشتی و موسسه فرهنگی اندیشه های گویا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی

اهداف کنفرانس:
- کمک به ارتقاء دانش بازاریابی و شیوه های نوین آن خصوصا در دوران بحران و رکود 
- بهره گیری از تجارب و دستاوردهای اساتید، دانشجویان و سایر دست اندرکاران تحقیقات بازاریابی در داخل و خارج از کشور 
- ایجاد پیوند و تعامل میان بخش تولید و دانشگاه ها و مراکز علمی-پژوهشی فعال در زمینه بازاریابی


محورهای اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی
- تحقیقات بازاریابی در شرکتها وموسسات خدماتی ( بانک، بیمه، آموزش، درمان...)
- تحقیقات بازاریابی در دوره رکود و بحران
- نقش تحقیقات بازاریابی در پیشبرد فروش و موفقیت کالاها وخدمات جدید
- جایگاه تحقیقات بازاریابی در برندینگ  وتبلیغات
- جایگاه تحقیقات بازاریابی در توسعه صادرات
- انواع تحقیقات بازاریابی و روش های تحقیق در بازاریابی
- راهکارها و تکنیک های تحلیل داده ها
- شیوه ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات
- نقش ICT   در تحقیقات بازاریابی
- تحقیقات بازاریابی در فضای الکترونیک
- نرم افزارهای مرتبط با تحقیقات بازاریابی
- تکنیک ها و شیوه های نوین تحقیقات بازاریابی
- تحقیقات انگیزشی در بازاریابی
- تحقیقات بازاریابی فراگیر در تبلیغات
- ارائه تجارب، پژوهشها و نمونه های موردی موفق در بازاریابی و فروش کالاها و خدمات درشرکتها و موسسات
- پروژه های مطالعاتی دوره های کارشناسی ارشد و دکترای بازاریابی در زمینه تحقیقات بازاریابیمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی