سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران

سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران

پوستر سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران

سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید.


محورهای همایش:

محورهای کلی بخش مدیریت

- مدیریت و تکنیک های بهینه سازی
- مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی
-رهبری و رفتار سازمانی
-مدیریت تولید، فرایند و عملیات
-مدیریت راهبردی
-مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
-  مدیریت استراتژیک و رقابت
-مدیریت منابع انسانی
-مدیریت مالی
- مدیریت نکنولوژی، تحقیق و توسعه
- مدیریت بازار
- اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
- حاکمیت سازمانی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی
- مدیریت بهبود کیفیت فرایند یاددهی- یادگیری
- مدیریت عمومی
-و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای مدیریت


محورهای کلی بخش حسابداری
- سیستم های اطلاعات حسابداری
-نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
-اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
-کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت
-تولید و حسابداری مدیریت
-یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری
-استانداردهای حسابداری و حسابرسی
-روش های تأمین مالی در سازمانها
-لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
- نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
- کاربرد اینترنت در حسابداری
- مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها
- تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل 44
- تاثیر حسابداری در توسعه بازار سرمایه
- نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی
- ارزش افزوده و گزارشگری مالی
- اخلاق در حسابداری و حسابرسی
-مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای حسابداری