نخستین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران

نخستین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران

The first biological national conference of Makoran sea

نخستین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۹ تا ۱۱ آذر ۱۳۸۹ توسط دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در شهر چابهار برگزار گردید.


محورهای اصلی:
بوم شناسی دریا
زیست شناسی دریا
کشند قرمز و پیامدها
محیط زیست دریایی
بیو تکنولوژی دریا
آبزیان
فرآوری محصولات دریایی
تکثیر و پرورش