دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری

دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری

پوستر دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری

دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۲ توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

- افزایش همکاری متقابل میان جامعه علمی کشور و نمایندگان مجلس
- ترسیم افقی مطلوب برای کارایی بیشتر مرکز پژوهش ها به عنوان مهمترین نهاد تحقیقاتی قوه مقننه
- ترسیم افقی مطلوب در تعامل میان نظریه و عمل
- ایجاد گفتمانی مقدماتی برای طرح کلان همکاری میان مجلس شورای اسلامی و سایر مجالس دنیا برای سال آینده در خصوص نقش پژوهش در قانون گذاری.
- ایجاد انگیزه و نشاط علمی در میان پژوهشگران مرکز


محورهای همایش:

- تبیین رابطه متقابل پژوهش و قانونگذاری
- سنجش تأثیر پژوهش در قانونگذاری
- الگوی مطلوب تعامل میان پژوهشگران و نمایندگان مجلس
- آسیب شناسی ارائه طرح ها در مقایسه با لوایح
- جایگاه مطالعات میان رشته ای در پژوهش در زمینه قانونگذاری
- واکاوی خلاء های پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس در زمینه قانونگذاری
- آسیب شناسی روابط میان مرکز پژوهش های مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی قم در کمک به قانونگذاری
- آسیب شناسی روابط میان مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات در حوزه نظارت بر اجرای قوانین
- آینده پژوهی قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی
- نقش مجلس در تحقق اهداف چشم انداز 1404
- نقش مرکز پژوهش ها در تنقیح قوانین
- نقش مرکز پژوهش ها در نظارت بر اجرای قوانین
- نقش مرکز پژوهش ها در تقویت و توسعه نظارت مجلس در پایش مشکلات کشور
- نقش مرکز پژوهش ها در کمک به حل مسائل اقتصادی کشور
- نقش مرکز پژوهش ها در اصلاح فرایند بودجه نویسی
- نقش دیپلماسی پارلمانی در کمک به سیاست خارجی کشور
- نقش مرکز پژوهش ها در ترسیم نقشه راه تعامل قوا
- تبیین نقش پژوهش در تعامل قوه مقننه با سایر قوا
- واکاوی نقش مرکز پژوهش ها در پایش روندهای سیاست خارجی کشور
- نقش مرکز پژوهش ها در گسترش مطالعات پارلمانی کشور
- آسیب شناسی تعامل مرکز پژوهش های مجلس با مراکز پژوهشی پارلمانی در سایر کشورها.
- راهکارهای تقویت مرکز پژوهش های مجلس متناسب با امکانات سخت افزاری و نرم افزاریمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری