اولین همایش راهبردی بهره برداری،تعمیر و نگهداری ایمن در مجتمع های پتروشیمیایی و پالایشگاهی

اولین همایش راهبردی بهره برداری،تعمیر و نگهداری ایمن در مجتمع های پتروشیمیایی و پالایشگاهی

اولین همایش راهبردی بهره برداری،تعمیر و نگهداری ایمن در مجتمع های پتروشیمیایی و پالایشگاهی در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۱ تا ۸ آبان ۱۳۹۱ توسط شرکت همایش سازان امروز - انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی در شهر تهران برگزار گردید.


صنعت هیدروکربوری کشور شامل پالایشگاه های نفت، گاز، مجتمع‌های عظیم پتروشیمی و خطوط لوله انتقال بزرگترین مجموعه از سرمایه‌های ملی کشور است که به دلیل شرایط خاص عملیاتی شامل دامنه وسیع درجه حرارت و فشار و از همه مهمتر حضور سرمایه‌های اصلی کشور یعنی نیروهای متخصص حرفه‌ای نیاز به مراقبت جدی با احساس مسئولیت ملی دارد. در اجرای اصل مترقی 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی، انتقال اکثریت این منابع به بخش خصوصی در مراحل نهائی است.

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تشکیل ستادی از نخبگان و مدیران فرآیندهای تولید، ایمنی تعمیر و نگهداری که بطور افتخاری دعوت انجمن را پذیرفته اند با همکاری شرکت همایش سازان امروز«اولین همایش راهبردی بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری ایمن در مجتمع‌های پتروشیمیایی و پالایشگاهی»را در تاریخ7و8 آبان ماه1391 با مدیریت آقای مهندس محمد حسن پیوندی دبیر کل انجمن برگزار می‌نمایند.

محورهای همایش
 

 • مدیریت ایمنی
 • مدیریت تعمیرات
 • تعهد به تولید کیفی، کلید ایمنی و تولید کمی
 • راه اندازی اولیه و بهره برداری ایمن واحدهای فرآیندی
 • تعمیرات پیشرفته
 • ایمنی و تعهد به حفاظت از منابع انسانی
 • نقش تعمیرات در حفظ و نگهداری ظرفیت اسمی واحد
 • نقش بازرسی فنی، دقیق و به موقع در ایمنی و تداوم تولید
 • تعمیرات خاص در واحدهای پالایشگاهی، الفین، آروماتیک، پلیمری، خطوط لوله، مواد شیمیائی و کودها
 • نقش برنامه ریزی جامع در تأمین تجهیزات و قطعات و مواد مصرفی
 • نقش آموزش در بهبود بهره برداری وکاهش حوادث